Roman Catholic Mission Primary School, Awoyaya 2014/15 Term 2

Overview forRoman Catholic Mission Primary School, Awoyaya

Arm Pupils Enrolled Last Updated
Boys Girls Total Date Time
1a 62 66 128 2015-02-10 11:09
2a 78 40 118 2015-02-10 11:09
2b 28 22 50 2015-03-11 10:30
3a 62 68 130 2015-02-10 11:09
3b 40 33 73 2015-03-11 10:30
4a 64 68 132 2015-02-10 11:09
5a 65 63 128 2015-02-10 11:09
6a 51 44 95 2015-02-10 11:09
Grand Total 450 404 854